Eind 2016 werd er een consortium opgericht samen met de Hervormingsprojecten Volwassenen Hermes Plus, Brussel-Oost, het netwerk Bru-Stars, het gezondheidsnetwerk Cocof Brussel-Oost, de OPGG-Interface, Similes Brussel en Psytoyens. Samen willen ze een geïndividualiseerd dienstenplan (GDP) ontwikkelen dat ondersteuning kan bieden aan gebruikers die meervoudige begeleiding in netwerkverband nodig hebben. Daarmee volgen ze de aanbevelingen op die door de verenigingen van gebruikers en naasten in 2016 werden geformuleerd in het kader van het project ‘Participatie/Participation’1, en meer bepaald in het kader van de zorgcontinuïteit…
voortzetting van de inleiding

Toolbox

Plan de Services Individualisé
Mijn Geïndividualiseerd Dienstenplan

Plan de Crise
Crisisplan

Fiche de traitements médicamenteux et autres
Behandelingsfiche medicatie en andere

SAVE THE DATE 4/3/2020 NOO, une application qui aide les usagers en santé mentale à booster leur rétablissement. CARTE-RÉSEAU ● RESSOURCES ● RÉPERTOIRE ● APPEL DE CRISE
Info