Welkom

Welkom op de website van het Netwerk Gebied Brussel-Hoofdstad dat werd ontwikkeld in het kader van de Hervorming « Naar een betere geestelijke gezondheidszorg... »
Deze webpagina’s zijn in opbouw.

Zij hebben tot doel de personen met een psychische kwetsbaarheid, hun familie en betrokkenen, en de professionelen te ondersteunen door informatie te verspreiden m.b.t. vragen rond geestelijke gezondheidzorg.