Nieuws

PARTICIPATIE VAN KINDEREN EN JONGEREN, EN HUN CONTEXT, IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG: Kick-off MET 3 WEBINARS! 7 december 2020 - 12 januari 2021 - 11 februari 2021
Klik hier

Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen - Poster

Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren GGKJ - Poster

De zorgtrajecten: een model voor personen met een interneringsstatuut - Poster

Eerstelijnspsychologischezorg - Poster

PROJECTOPROEP GGC
Twee projectoproepen die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) gelanceerd worden in het kader van de Brusselse herontwikkelings- en relanceplan post-COVIS-19.
De versterking en creëren van sociale ontmoetingsplekken
Deze oproep heeft tot doel de versterking van het mobiele werk in de geestelijke gezondheidszorg.
Deadline : 12/10/2020

ONTWIKKELING VAN PZT-PROJECTEN
Oproep voor de ontwikkeling van PZT-projecten.
Meer informatie
Deadline : 6/10/2020 10AM

PROJECTOPROEP GGZ en mobiliteit
Deadline : 23/9/2020
Info
DOC 1
DOC 2

Eerstelijnspsycholoog voor de doelgroep kinderen en jongeren – juni 2020
Sinds begin april 2020 wordt het project “eerstelijnspsycholoog” uitgebreid naar de doelgroep van kinderen en jongeren (0-18 jaar)
http://www.bru-stars.be/nl/programmes-et-offres-de-soins/psychologue-de…

Covid 19 - Aanpassing en versterking van het vergoedingsaanbod voor eerstelijnspsychologen. Uitbreiding tot 65 plussers. 19/5/2020

COVID 19 - Aanpassing en versterking van het vergoedingsaanbod voor eerstelijnspsychologen. 27 03 2020

SAVE THE DATE! Nieuwe planning - Kick-off: Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke gezondheidszorg
Info

SAVE THE DATE : Sint-Joost-Ten-Node, Sint-Gillis en het stadscentrum van Brussel (Vijfhoek) 2/3/2020
Hoe kan de somatische behandeling van patiënten met ernstige en chronische psychiatrische pathologie worden verbeterd ? BOOST, een doorlopend initiatief op uw actieterrein.
Info

SAVE THE DATE
RGPD et réseaux de soins en santé mentale 6/5/2020
GDPR en de netwerken geestelijke gezondheidszorg
Info

NAAR MEER PARTICIPATIE DOOR GEBRUIKERS VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
AANBEVELINGEN VAN PATIËNTEN- EN FAMILIEVERTEGENWOORDIGERS VOOR HULPVERLENERS, ZORGORGANISATIES EN ZORGNETWERKEN

Save the date conferentie: Psychologische eerstelijnszorg: de eerste stap naar toegankelijke zorg-internationale ervaringen – 29/11/2019 Brussel
Meer informatie

Burn-out: de sleutels om in te grijpen
12 / 12 / 2019
Link

U ervaart psychologische moeilijkheden
Voortaan wordt een bezoek aan de klinisch psycholoog/orthopedagoog onder bepaalde voorwaarden terugbetaald. Meer informatie

We zijn op zoek naar zelfstandige klinische psychologen/orthopedagogen
voor het project "Vergoeding van eerstelijns psychologische zorg".
Meer informatie http://www.107bru.be/nl-be/node/26

WHO citeert Belgie als voorbeeld van goeie organisatie in geestelijke gezondheidszorg.
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/Health-systems/health-systems-…