Nieuws

ONDERZOE - BEHOEFTES EN UITDAGINGEN VAN NAASTEN IN DE
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

BE.WELL.PRO Onderzoek in het werkgerelateerd welzijn van zorg- en hulpverleners.
Neem deel aan de vragenlijst voor 31 juli. Het duurt ongeveer 15 minuten.
Deze studie is een initiatief van Sciensano in opdracht van FOD Volksgezondheid. Link

OPROEP VOOR SENSIBILISERINGSPROJECTEN
In het kader van het project voor de terugbetaling van psychologische zorg door het RIZIV, lanceert het netwerk Brumenta een oproep voor de organisatie van sensibiliseringsacties voor
- psychologen, orthopedagogen en diensten onder conventie met het netwerk Brumenta,
- eerstelijnswerkers.
Projecten kunnen worden ingediend via het ad hoc formulier van 1/5 tot 5/6 /2023
Alle informatie over deze oproep tot het indienen van voorstellen vindt u hier

Job :Psychosociaal hulpverlener – mobiel crisisteam – project 107 – Sint-Pieter/Brugmann (M/V/X). Meer informatie

Uitbreiding van de terugbetaling van psychologische zorg in het kader van aanhoudende Covid. Financiering van het zorgtraject. Voor meer informatie

WWW.PSYBRU.BE Nieuwe webpagina's om alle informatie te krijgen over de terugbetaling van psychologische zorg in Brussel.

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN GECONVENTIONNEERDE KLINISCH PSYCHOLOOG
- Lijst van de geconventionneerde psychologen met het netwerk GGZ voor volwassenen in het Brusselse Gewest, Brumenta (vanaf 15 jaar)

EERSTELIJNS EN GESPECIALISEERDE PSYCHOLOGISCHE ZORG VIA NETWERKEN VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Vanaf 1 januari 2022 versterken we geleidelijk het aanbod van eerstelijns psychologische zorg voor het hele land en op gecoördineerde wijze. Het doel? Psychologische zorg toegankelijk maken, op het niveau van het opstarten én op het niveau van de prijs...

HET KENNISCENTRUM WWZ, Bru-stars Crosslink en eerstelijnszone Bruzel wil medewerkers binnen de hulpverlening in Brussel aanmoedigen om een kijkje te nemen in elkaars werkveld en elkaar op deze manier beter leren kennen.
Kijkstages.

Save The Date -Presentatie van het PARCOURSUD onderzoek - 17.05.21 14:00

Felicitaties voor Sociaal Brussel (link: https://sociaal.brussels/) dat zijn eerste nieuwsbrief lanceerde! Sociaal Brussel, een dienst van de vzw CMDC-CDCS (link: http://www.cdcs-cmdc.be/nl), is de tweetalige digitale kaart met het welzijns- en gezondheidsaanbod in het Brussels Gewest. Dankzij deze interactieve kaart hebt u toegang tot meer dan 4000 Nederlandstalige, Franstalige, en tweetalige organisaties en diensten in de Brusselse welzijns- en gezondheidssector.
Wenst u elke maand op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over Sociaal Brussel en de Brusselse welzijns- en gezondheidssector? Aarzel niet om u in te schrijven (link: https://urlz.fr/eQJw) om de nieuwsbrief van Sociaal Brussel in uw mailbox te ontvangen!

ALCOHOLPROBLEMATIEK IN HET BRUSSELS GEWEST - Save the Date 27 05 2021

PERSBERICHT
Gelieve kennis te nemen van dit persbericht dat is verschenen n.a.v. de goedkeuring van de ministerraad van een nota van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over psychosociale opvang tijdens de coronapandemie

HOGE GEZONDHEIDSRAAD
In dit wetenschappelijk advies, waarin richtlijnen worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor zorgverleners en overheid over de psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie.

PARTICIPATIE VAN KINDEREN EN JONGEREN, EN HUN CONTEXT, IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG: Kick-off MET 3 WEBINARS! 7 december 2020 - 12 januari 2021 - 11 februari 2021
Klik hier

Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen - Poster

Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren GGKJ - Poster

De zorgtrajecten: een model voor personen met een interneringsstatuut - Poster

Eerstelijnspsychologischezorg - Poster

PROJECTOPROEP GGC
Twee projectoproepen die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) gelanceerd worden in het kader van de Brusselse herontwikkelings- en relanceplan post-COVIS-19.
De versterking en creëren van sociale ontmoetingsplekken
Deze oproep heeft tot doel de versterking van het mobiele werk in de geestelijke gezondheidszorg.
Deadline : 12/10/2020

ONTWIKKELING VAN PZT-PROJECTEN
Oproep voor de ontwikkeling van PZT-projecten.
Meer informatie
Deadline : 6/10/2020 10AM

PROJECTOPROEP GGZ en mobiliteit
Deadline : 23/9/2020
Info
DOC 1
DOC 2

Eerstelijnspsycholoog voor de doelgroep kinderen en jongeren – juni 2020
Sinds begin april 2020 wordt het project “eerstelijnspsycholoog” uitgebreid naar de doelgroep van kinderen en jongeren (0-18 jaar)
http://www.bru-stars.be/nl/programmes-et-offres-de-soins/psychologue-de…

Covid 19 - Aanpassing en versterking van het vergoedingsaanbod voor eerstelijnspsychologen. Uitbreiding tot 65 plussers. 19/5/2020

COVID 19 - Aanpassing en versterking van het vergoedingsaanbod voor eerstelijnspsychologen. 27 03 2020

SAVE THE DATE! Nieuwe planning - Kick-off: Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke gezondheidszorg
Info

SAVE THE DATE : Sint-Joost-Ten-Node, Sint-Gillis en het stadscentrum van Brussel (Vijfhoek) 2/3/2020
Hoe kan de somatische behandeling van patiënten met ernstige en chronische psychiatrische pathologie worden verbeterd ? BOOST, een doorlopend initiatief op uw actieterrein.
Info

SAVE THE DATE
RGPD et réseaux de soins en santé mentale 6/5/2020
GDPR en de netwerken geestelijke gezondheidszorg
Info

NAAR MEER PARTICIPATIE DOOR GEBRUIKERS VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
AANBEVELINGEN VAN PATIËNTEN- EN FAMILIEVERTEGENWOORDIGERS VOOR HULPVERLENERS, ZORGORGANISATIES EN ZORGNETWERKEN

Save the date conferentie: Psychologische eerstelijnszorg: de eerste stap naar toegankelijke zorg-internationale ervaringen – 29/11/2019 Brussel
Meer informatie

Burn-out: de sleutels om in te grijpen
12 / 12 / 2019
Link

U ervaart psychologische moeilijkheden
Voortaan wordt een bezoek aan de klinisch psycholoog/orthopedagoog onder bepaalde voorwaarden terugbetaald. Meer informatie

We zijn op zoek naar zelfstandige klinische psychologen/orthopedagogen
voor het project "Vergoeding van eerstelijns psychologische zorg".
Meer informatie http://www.107bru.be/nl-be/node/26

WHO citeert Belgie als voorbeeld van goeie organisatie in geestelijke gezondheidszorg.
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/Health-systems/health-systems-…