RIZIV-project voor de vergoeding van klinische psychologen/orthopedagogen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NIEUWS !

Eerstelijnspsycholoog voor de doelgroep kinderen en jongeren – juni 2020
Sinds begin april 2020 wordt het project “eerstelijnspsycholoog” uitgebreid naar de doelgroep van kinderen en jongeren (0-18 jaar)
http://www.bru-stars.be/nl/programmes-et-offres-de-soins/psychologue-de…

Covid 19 - Uitbreiding tot 65 plussers – Aanpassing en versterking van het vergoedingsaanbod voor eerstelijnspsychologen. 19/5/2020

PRESENTATIE

Vanaf 1 april 2019 start de operationalisatie van de terugbetalingsmaatregel voor eerstelijnspsychologische/orthopedagogische zorg. De nieuwe rol van klinisch psycholoog / orthopedagoog maakt deel uit van deze hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen. Dit betreft een eerste stap die het hulp- en zorgsysteem zal uitwerken voor een specifieke groep van patiënten met psychische problemen zoals angst, depressie en alcoholproblemen.
Het doel is een nieuw preventief aanbod in de GGZ, in aanvulling op het bestaande en om de link hiervan te versterken, enerzijds met de eerstelijn (huisartsen, ...) en anderzijds met de netwerken die gespecialiseerd zijn in de geestelijke gezondheidszorg.
Deze visie past in de filosofie van de hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg, met name een holistische en geïntegreerde aanpak waarbij de arts – in samenwerking met de klinisch psycholoog/orthopedagoog – een belangrijke plaats inneemt als referentiepersoon.
Momenteel is dit proefproject nog in een opstartfase.

Eerstelijnspsychologischezorg - Poster

Informatieve fiche voor patiënten

Informatieve fiche voor huisartsen en psychiaters

Verwijsvoorschrift 3 6 2020

Informatieve fiche voor psychologen

Informatieve fiche voor sociale actoren

OM EEN DEELNEMENDE EERSTELIJNS PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG VINDEN
http://bit.ly/eenelpzoeken

Of via de lokale netwerken in Brussel

Volwassenen Lijst en contactgegevens van de psychologen en orthopedagogen die deelnemen aan het project (16/12/2020)

Minderjarigen www.bru-stars.be

ANDERE INFORMATIE

- Presentatie van het project
- Verwijsvoorschrift
- Contactgegevens andere GGZ netwerken
- Presentaties "RIZIV-tussenkomst voor de zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen » (18/12/2018)
Al deze documenten en inlichtingen zijn ter beschikking via onderstaande webadres
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/art…
http://bit.ly/eerstelijnspsychologischezorg

https://www.facebook.com/PSY-1-112263533815924/

Poster

Filosofie van het project

FAQ Psychologen

Covid 19 - Aanpassing en versterking van het vergoedingsaanbod voor eerstelijnspsychologen. Uitbreiding tot 65 plussers. 19/5/2020

COVID 19 - Aanpassing en versterking van het vergoedingsaanbod voor eerstelijnspsychologen. 27 03 2020

COVID 19 Psychologen

FAQ Arts

Kaart van eerstelijnspsychologen voor gans België