Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg via netwerken voor geestelijke gezondheidszorg

WWW.PSYBRU.BE Nieuwe webpagina's om alle informatie te krijgen over de terugbetaling van psychologische zorg in Brussel.

Uitbreiding van de terugbetaling van psychologische zorg in het kader van aanhoudende Covid. Financiering van het zorgtraject. Voor meer informatie

Vanaf 1 januari 2022 versterken we geleidelijk het aanbod van eerstelijns psychologische zorg voor het hele land en op gecoördineerde wijze. Het doel? Psychologische zorg toegankelijk maken, op het niveau van het opstarten én op het niveau van de prijs.

Deze nieuwe overeenkomst heeft betrekking op psychologische en orthopedische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen via de zorgnetwerken die zijn ontstaan uit de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.

Dit aanbod zal de komende maanden geleidelijk op lokaal niveau worden ontwikkeld op basis van de analyse van de behoeften van de bevolking

Bijzondere aandacht gaat uit naar de kwetsbare doelgroepen die vanuit een psychologische invalshoek het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie.

IK BEN OP ZOEK NAAR EEN GECONVENTIONNEERDE KLINISCH PSYCHOLOOG WWW.PSYBRU.BE

MEER INFORMATIE OVER EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG EN GESPECIALISEERDE PSYCHOLOGISCHE ZORG
- FAQ Patiënten
- FAQ Professionals

Eerstelijns psychologische zorg biedt kortdurende interventies en/of met een lage intensiteit om een bevredigend psychisch welbevinden te behouden of te herwinnen, om focus aan te brengen, oriëntatie te bieden of om zorg op gang te brengen.

Waar en hoe?

- in individuele of groepssessies
- in het kantoor van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, in "outreaching" (in de directe omgeving van de patiënt) of per video.

Hoeveel sessies zijn vergoedbaar ?

Per periode van 12 maanden :

- Kinderen en jongeren (tot en met 23 jaar) hebben recht op :
- 10 individuele sessies
of
- 8 groepssessies.

- Volwassenen (vanaf 15 jaar) hebben recht op :
- 8 individuele sessies
of
- 5 groepssessies.

Hoe krijg je toegang tot deze zorg?

eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk (een voorschrift is niet langer nodig).

Om terugbetaald te worden, gaat de patiënt rechtstreeks naar een geconventionneerde psycholoog of orthopedagoog met een netwerk Geestelijke Gezondheidszorg

DE GESPECIALISEERDE PSYCHOLOGISCHE ZORG

Deze zorg is gericht op mensen met meer specifieke behoeften als gevolg van een onderliggend psychologisch probleem.

Waar en hoe?

- in individuele of groepssessies
- in het kantoor van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, in "outreaching" (in de directe omgeving van de patiënt) of per video.

Hoeveel sessies zijn vergoedbaar ?

Per periode van 12 maanden :

- Kinderen en jongeren (tot en met 23 jaar) hebben recht op :
- Gemiddeld 10 individuele sessies (maximum 20)
of
- Maximum 15 groepssessies.

- Volwassenen (vanaf 15 jaar) hebben recht op :
- Gemiddeld 8 individuele sessies (maximum 20)
of
- Maximum 12 groepssessies.

Hoe krijg je toegang tot deze zorg?

De patiënt gaat rechtstreeks naar een psycholoog of orthopedagoog die een overeenkomst heeft met een van de netwerken - een medisch voorschrift is niet langer nodig.
Een lijst van psychologen en orthopedagogen per netwerk zal vanaf 1 januari 2022 beschikbaar zijn.

IK BEN EEN KLINISCH PSYCHOLOOG OF EEN ORTHOPEDAGOOG EN IK WENS DEEL TE NEMEN AAN HET PROJECT
Stuur uw sollicitatie naar: coord.psy1@107bru.be ter attentie van Marianna Bianchini.

DOCUMENTEN & LINKS
Naar lokale multidisciplinaire samenwerking

LINKS

http://www.bru-stars.be
Meer informatie voor professionals
Meer informatie voor patiënten